ติดต่อ

จิราภา ขนมเทียนเสวย

165 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง อุตรดิตถ์
53000
นางจิราภา คชนิล
โทร 086-5910432